Eğitim İlkeleri

PROFEN’DE EĞİTİM

ODTÜLÜLER PROFEN AKADEMİ EĞİTİM KURUMLARI Türkiye Cumhuriyeti kanunlarıyla yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlarca verilen yasal izinlerle kurulmuş, yine bu kurumlarca denetlenen bir eğitim kurumudur. Bu bağlamda ODTÜLÜLER PROFEN AKADEMİ’nin bütün çalışanları ve öğrencileri, öğrenci velileri Millî Eğitim Kanunu’na Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen bütün mevzuata uymakla yükümlüdür. Buna göre:

  1. PROFEN AKADEMİ öğrencileri Türkiye Cumhuriyetini, Türk milletini ve devlet büyüklerini küçük düşürücü, tezyif edici tavır ve beyanlarda bulunamaz. Öğrenci ve öğretmenlerin kurum dışında, gündelik hayatlarında da bu ilkeye uyma zorunluluğu vardır.
  2. Herhangi bir etnik kökene, dine, mezhebe inanç grubuna karşı ötekileştirici, nefrete dayalı söylem ve tavırlarda bulunmak PROFEN AKADEMİ’de kesinlikle yasaktır. Bu tür eylemleri tespit edilen öğretmen ve öğrencilerin kurumumuzla ilişiği derhal kesilir.
  3. ODTÜLÜLER PROFEN AKADEMİ’de her çalışan ve öğrenci toplumda genel kabul görmüş ahlak kurallarına ve evrensel değerlere bağlı kalmak zorundadır. Bu açıdan her öğrenci bu duyarlılık ve bilinçle davranmakla yükümlüdür.
  4. PROFEN AKADEMİ’de alkol, diğer uyuşturucu maddelerin kullanımı kesinlikle yasaktır. Ayrıca kurum içinde öğrencilerin sigara kullanması da kanun gereğince yasaklanmış olup bu kurala uymayan öğrenciler hakkında disiplin işlemleri yürütülür.
  5. PROFEN AKADEMİ’de öğretmenin saygınlığı esastır. Hiçbir öğrenci öğretmenlere görgü kurallarına aykırı biçimde davranamaz. Bu tür davranış ve söylemler doğrudan disiplin kurulunca değerlendirilir, kayıt silme dahil gereken bütün yaptırımlar uygulanır.
  6. PROFEN AKADEMİ’de her öğrenci eğitim-öğretim programına uymakla yükümlüdür. Bu açıdan ilk derse 15 dakikadan fazla geç kalan öğrenciler derse alınmaz ve rehber öğretmen nezaretinde ders bitene kadar etüt yaparlar. Geç kalmanın tekrarlanması durumunda öğrenci velisine bilgi verilir ve daha sonraki aşamalarda geç kalan öğrencilerin etütlerine kısıt getirilir.
  7. Derslere mazeretsiz olarak katılmayan öğrenciler uyarı aşamasından sonra etüt kısıtlamasıyla cezalandırılır.
  8. PROFEN AKADEMİ’de öğrencilerin derslerde ve etütlerde cep telefonu, tablet bilgisayar kullanımına kesinlikle izin verilmez. Herhangi bir durumda ailesine ulaşmak isteyen öğrenciler kurum yetkililerinden yardım isteyebilirler. Öğrenciye ulaşmak isteyen veliler de kurumu arayarak yardım alabilirler.
  9. PROFEN AKADEMİ’de öğrencilerin ödevlerini belirtilen zamanda yapmaları esastır. Ödevlerini yapmamayı, geciktirmeyi alışkanlık edinen öğrencilerin etütleri kısıtlanır.

 

ODTÜLÜLER PROFEN AKADEMİ’de her öğrenci ve velisi belirtilen bu kurallara uymakla yükümlüdür. Bu kurallar eğitim-öğretim dönemi başında sözleşme yoluyla öğrencilere de bildirilir. Kurum kurallarına uymamakta direnç gösteren öğrenci ve velilerinin sözleşmeleri iptal edilerek ilgili yönetmelik maddesi uyarınca kayıtları silinir.