Rehberlik ve Koçluk

KOÇLUK VE REHBERLİK

Öğrenci koçluğu sistemi, öğrencilerin performansını en üst düzeye çıkarmak amacıyla, ortaya çıkan ve sınav hazırlık sürecinde hayata ve eğitim süreçlerine bakışta farklı perspektiflerin ortaya çıkmasını sağlayan bir ortaklık sürecidir.

ODTÜLÜLER PROFEN AKADEMİ özellikle de sınava hazırlık süreçlerinde her düzeydeki öğrencilere yardımcı olmak amacıyla BİREBİR ÖĞRENCİ KOÇLUĞU sistemini esas alır.

BİREBİR ÖĞRENCİ KOÇLUĞU sisteminde öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmeleri bir başka deyişle profesyonel öğrenci olmaları amaçlanır. Bu bağlamda her düzeydeki öğrenci için sınava hazırlık yol haritası belirlenir. Bu harita çerçevesinde öğrenciler düzenli olarak ödevlendirilir. Ders öğretmenlerinin ve rehberlik servisinin görüşlerine, sınav sonuçlarına bağlı olarak ödev takvimi, ödev kontrol periyotları şekillenir. Sınav hazırlığında kullanılacak dokümanlar bireysel olarak belirlenir ve bu dokümanların doğru sırayla bitirilmesi ısrarla takip edilerek sağlanır.

Öğrencilerin neyi ne zaman yapacakları, hangi, dersi nasıl, hangi aralıklarla çalışacakları sorunu böylelikle çözülmüş olur.

SINAV ANALİZİ

Sınav sonuçları bireysel olarak analiz edilir. Sınav kazanımları doğrultusunda öğrencilerin hataları irdelenir, hataların kökenlerine inilmeye çalışılır. Böylelikle bir sonraki sınavda oluşacak hataların önüne geçilir.

ODTÜLÜLER PROFEN AKADEMİ’de rehberlik servisinin gerekli gördüğü durumlarda ya da öğrencinin veya velisinin isteği doğrultusunda uzman psikolog desteği sunulmaktadır. Uzman psikologla yapılan ön görüşme sonrasında düzenli destek alması gereken öğrenciler için gerekli  yönlendirmeler yapılır.