Geri

Geleceğin Meslekleri

Geleceğin Meslekleri

Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum-yazının devamında kısaca WEF diyelim) uzun bir araştırma yaptı.

2020’li yıllarda istihdamı etkileyecek 5 büyük değişikliği saptadı. Araştırmada ilginç sonuçlar da var.

İlk gerçek şu: Dijital dünyadaki gelişmelerle 2025 yılına kadar ortadan kalkacak istihdamdan daha fazlasının yaratılacağı öngörülüyor.

Şimdilerde iş gücü piyasasını etkileyen iki büyük güç var: Teknolojik yeniliklerin hızlanması ile gelişen otomasyon ve Covid-19 salgını.

Araştırmaya göre iş dünyasında çok köklü değişimler olması kaçınılmaz.

Biz teknolojik dönüşümle insanların yerini tamamen makinelerin alacağı bir dünya öngörüyor olabiliriz. Ancak bunun aksine, WEF’in bulguları, piyasadaki yeni talepleri inceleyen ve bunlara uyum sağlayanlar için yeni fırsatlar olduğunu gösteriyor. Gerçekten de sanayi devrimlerinin hepsinde böyle olmuştur. Gelişmekte olan işlerle yaratılacak pek çok fırsat ortaya çıkar. Şimdi de böyle olacak ancak çalışanların eğitim alıp yeni işlere geçebilmesi için kişisel ve kitlesel yatırımlar gerekiyor.

 

WEF’e göre, işlerin geleceği açısından şu beş olgu önem taşıyor:

 

1. İşgücü otomasyonu görülmemiş hızda artıyor

İşgücü, uzmanların beklediğinden daha hızlı bir otomasyon yaşıyor. Yeni teknolojiler, şirketlerin 2025 yılına kadar ihtiyaç duyacakları görev, iş ve becerilerin değişmesine neden olacak.

WEF, önümüzdeki beş yıl içinde 85 milyon işin ortadan kalkacağını öngörüyor. Dile kolay tam 85 milyon meslek kolu ortadan kalkacak.

Araştırmada şu şaşırtıcı olguya dikkat çekiliyor: Bundan beş yıl sonra, işverenler, insanlar ve makineler arasında iş hemen hemen eşit bir şekilde bölüştürecek.

2. Teknolojik devrim 2025 yılına kadar 97 milyon yeni iş yaratacak

Bazı işler ortadan kalkacağı gibi, yeni fırsatlar da ortaya çıkacak. Teknolojik değişimin hızlanması sayesinde 97 milyon iş yaratılacak.

Gelişmekte olan meslekler, yeşil ekonomiden veri analizine ve yapay zekâya kadar çok çeşitli sektörleri kapsıyor.

WEF’in incelediği istatistikler ayrıca mühendislik, bulut bilgi işlem ve ürün geliştirme alanlarındaki hızlı iş artışına da işaret ediyor.

Bakım, pazarlama, satış, içerik oluşturma (sosyal medya yönetimi gibi), yazılım ve uygulama geliştirme gibi sektörlerin yanı sıra dijital dönüşüme odaklanan işler de yaygınlaşmaya devam edecek.

Son zamanlarda işverenler, süreç otomasyon uzmanları, bilgi güvenliği analistleri ve Nesnelerin İnterneti alanında uzmanları işe alma konusunda oldukça istekli.

Şimdi bu bilgiye dikkat edelim:

YÜKSELEN 10 İŞ KOLU:

 • Analiz ve veri bilimciliği
 • Yapay zekâ ve makine öğrenimi uzmanlığı
 • Büyük veri işleme uzmanlığı
 • Pazarlama ve dijital strateji uzmanlığı
 • Otomasyon süreci uzmanlığı
 • İş geliştirme uzmanlığı
 • Dijital dönüşüm uzmanlığı
 • Dijital güvenlik analizi
 • Yazılım ve uygulama geliştiriciliği
 • Nesnelerin interneti uzmanlığı

 

3. 2025’te iş dünyasında en çok ihtiyaç duyulacak üç beceri (Bu bilgiye gerçekten dikkat edelim, başka yerlerde bulamazsınız)

 

 1. Analitik düşünme
 2. Yaratıcılık
 3. Esneklik

 

Bu üç beceri 2025’te en çok aranan beceriler arasında olacak.

 

Bunlara ek olarak

Eleştirel düşünme ve sorun çözme yeteneği,

Farklı profesyonel profillerle çalışabilme

Kendi kendini idare edebilme

Aktif öğrenme

Dayanıklılık ve stres toleransı gibi becerilere de ihtiyaç olacak.

 

4. En rekabetçi şirketler, çalışanlarının becerilerini geliştirecek

Daha rekabetçi özellikleriyle öne çıkan şirketler, çalışanlarının becerilerini geliştirmeye odaklanacak. Tahminlere göre, çalışanların neredeyse yarısı, önümüzdeki yıllarda becerilerini güncellemek için yeniden eğitime ihtiyaç duyacak.

 

SONUÇ

WEF anketine katılan işverenlerin yaklaşık yüzde 84’ü, tele çalışmayı da kapsayacak şekilde iş süreçlerini hızla dijitalleştirmeye hazır olduklarını söylüyor. Ancak önde gelen işverenlerin yüzde 78’i bunun işçi üretkenliği bakımından bazı olumsuz etkileri olacağını öngörüyor. Bu değişiklikler, internet üzerinden işini yapabilecek durumda olan işgücünün büyük çoğunluğunu etkileyecek. Ancak, başta az gelişmiş ülkelerdekiler olmak üzere birçok işçi, yeni tele çalışma paradigmasının tamamen dışında kalacak. Bu nedenle WEF, teknolojik devrimin ve salgının yol açtığı ekonomik resesyonun, düşük gelirliler, kadınlar, yoksullar ve genç erkekler üzerinde çifte olumsuz etkisi olacağını belirterek eşitsizliğin daha da ağırlaşacağı uyarısında bulunuyor.

 

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

DENEME KULÜBÜ BAŞVURU