PROFEN AKADEMİ eğitim-öğretim süreçlerini çözüm odaklı olarak kurgulayan bir eğitim kurumudur.


Çeşitli düzeydeki sınavlara hazırlık sürecinde deneyimli öğretim elemanlarıyla, çoğulcu disiplin anlayışına bağlı kalarak öğrencilere destek olan PROFEN AKADEMİ, Aydınlıkevler ve Batıkent şubeleriyle hizmet vermektedir.

PROFEN AKADEMİ EĞİTİM ANLAYIŞI

 

GÜNÜMÜZDE BAŞARIYA ULAŞMAYI ZORLAŞTIRAN ENGELLER

Günümüz dünyasında bir öğrencinin eğitim süreçlerinde başarılı olmasına engel olan birçok etken var. Dijitalleşme, sosyal medya kullanımı, beceri uyumsuzluğu, kalabalık sınıflar, yoğun çalışan anne-babaların çocuklarına vakit ayıramaması gibi birçok etken öğrencilerin hedeflerinden uzaklaşmasına akademik ve bilişsel başarıyı yakalamasına engel oluyor. Gün geçtikçe veliler daha kaygılı, öğrenciler daha endişeli hale geliyorlar.

Buna alfa kuşağının karakteristik çıkmazları da eklenince geleceğe karşı beklentilerimiz karamsarlığa dönüşebiliyor.

MİSYONUMUZ

Profesyonel rehberlik, profesyonel idareci ve öğretmen kadrosuyla, modernize edilmiş öğrenme ve öğretme metotlarını tamamlayıcı unsurlarla destekleyerek geleceğe umutla bakan ve geleceğimizin umudu olan, kendini gerçekleştirme yolunda farkındalık ve özgüven kazanmış, inovatif bireylerin topluma kazandırılması başlıca misyonumuzdur.

 

PROFEN AKADEMİ’NİN EĞİTİM YAKLAŞIMI

PROFEN AKADEMİ’DE eğitim süreçleri bilimsel tabanlı çalışmalarla örgüleniyor.

Bu bağlamda bir öğrencinin başarısını etkileyen iç ve dış nedenler yani öğrencinin kendisinden ve çevresinden kaynaklanan bütün etkenler kuşatıcı bir yaklaşımla ele alınıyor. Her öğrenciye özel yapıcı, makul ve sürdürülebilir çözümler üretiliyor.

 1. HER ÖĞRENCİMİZ TEK ÖĞRENCİMİZDİR.

PROFEN AKADEMİ’de her öğrenci önce insan olduğunun bilincine varır. Öğretmen ve idareciler öğrencileri yakından tanımayı, onlara isimleriyle seslenmeyi ilke edinmiştir. Her öğrencinin özel kendine özgü durumları yakından izlenir. Bütün çalışanlarımız, her öğrencinin bir insan olarak saygıya değer olduğunun bilincindedir. Bu nedenle her öğrencinin bireysel eksiklikleri ve akademik ihtiyaçları kendilerine özgü programlarla desteklenir.

 1. EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

PROFEN AKADEMİ’de öğrencilerin karşısına çıkacak öğretmenler özenle seçilir. Belli tecrübe basamaklarını geçmiş, güçlü iletişime sahip öğretmenlerimiz kurumsal kurallar ve kurumumuzda uygulanan eğitim metotları kapsamında oryantasyana tabi tutulur. Öğretmenin öğrenen bir birey olması temel ilkemizdir.

Bununla beraber eğitim dönemi içinde belli aralıklarla yapılan zümre faaliyetleri ile, sınıfların ortak akılla yapılan başarı analizleri ile öğretmenlerin de kinetik enerjisi dinamik tutulur

Dijital yeterlilik, iletişim becerileri, akademik başarı gibi konularda düzenlenen hizmet için eğitim programları ile öğretmenlerin dinamizminin korunması hedeflenir

 

 1. EĞİTİM GÜVENLE YÜRÜR.

PROFEN AKADEMİ’de eğitimin güven temeline oturtulmuştur. Öğrenci ve velilerine güvenilir bilgi vermek, tutarlı yaklaşımlar sergilemek temel ilkelerimizdendir. Öğrenci ve velilerine, tutulamayacak hiçbir söz verilmez. Öğrenci memnuniyet anketlerinde öğretmen ve idarecilerimizin güvenilirlik oranı %100 olarak gerçekleşmiştir.

 1. EĞİTİM SAĞLIKLA GELİR.

PROFEN AKADEMİ’de öğrencilerin beden ve ruh sağlıklarını da önemsiyoruz. Bu bağlamda kurumlarımızın hijyen koşulları sürekli iyileştirilmektedir. Dezenfektan çalışmaları, ortak alanların temizliği titizlikle yapılmaktadır. Öğrencilerimize sağlıklı beslenme, spor ve eğitim ilişkisi konularında bilgilendirme seminerleri veriyor, gerektiğinde bireye özel beslenme terapileri öneriyoruz.

 1. EĞİTİM TAKİP İŞİDİR.

PROFEN AKADEMİ’de eğitim süreçleri düzenli takiple yürütülüyor. Öğrencinin eğitimden kopmasına izin vermiyoruz. Her ders devamsızlığı, etüt ve ödev kontrolü ısrarla izleniyor. Her öğrencinin sorunu çözülene kadar takip ediliyor. Otomasyon sistemleri ile, düzenli telefon bilgilendirmeleri ile öğrenci ve veliye veri akışı sağlanıyor.

 1. EĞİTİM ANALİZLE BAŞARIYA ULAŞIR.

PROFEN AKADEMİ’de Türkiye çapında nitelikli yayın üreten yayınevlerinin deneme sınavları uygulanır. Sınav sonuçları yapay zekâ yazılımlarıyla ayrıntılı analiz ediliyor. Kullanılan yazılımlar güncellenen eğitim ihtiyaçlarına göre sürekli kritik edilerek en uygun yazılım seçiliyor.

ÖSYM ve MEB sınavlarının sorularıyla deneme sınavları örtüştürülüyor. Her sınavın gerçek sınavlara benzemesine özen gösteriliyor.

Her sınavdan sonra öğrencinin yaklaşık Türkiye sıralaması belirleniyor. Daha üst sıralamalara çıkabilmek için hedefler birlikte oluşturuluyor. Gerektiğinde öğrenciye özel kitaplar hazırlanarak eksiklerin giderilmesine çalışılıyor.

Derslerin sınav kazanımlarına göre yürütülüp yürütülmediği değerlendiriliyor. Buna göre etüt, ek ders destekleri sağlanıyor. Konu tarama testleri, online sınavlarla kazanımlar tekrar ele alınıyor.

 1. EĞİTİM ÖDEVSİZ OLMAZ.

Sınavlara hazırlanan öğrencilere düzenli ödev veriliyor. Bu ödevler farklı yayınlardan seçilen dokümanlardan oluşuyor. Öğrenci kaynak araştırmakla yorgun düşmeden ödevini hazır biçimde alabiliyor.

 1. EĞİTİM ZAMAN YÖNETİMİYLE GERÇEKLEŞİR.

PROFEN AKADEMİ’de zamanın etkili kullanımı önemelidir.

Eğitim programları bütün bir dönemi kapsayacak şekilde baştan planlanır. Hangi çalışmanın ne zaman yapılacağı bellidir. Derslerin yıllık planları akademik takvim ile örtüştürülerek öğrenci ve velilerle paylaşılır.

Dersler, soru çözüm saatleri, deneme günleri ek programlarla birlikte öğrencilerin zamanlarını boş geçirmelerine izin edilmez. Ara tatiller önceden planlanarak hızlandırma programları yapılır.

 1. EĞİTİM VE İLETİŞİM: AYRILMAZ İKİLİ

PROFEN AKADEMİ’de velilerimizle iletişim ve bilgilendirmeler de bir plan çerçevesinde gerçekleşir. Her öğrenci özel olduğu gibi her veli de bizim için özeldir. Velilerimize görüşme randevuları oluşturulur ve alışılmış cümleleri ile değil kişiye özgü analizli raporlarla öğrenci hakkında bilgi verilir. Bu bilgilendirmeler telefonla yapıldığı gibi belli zamanlarda yüz yüze birebir gerçekleştirilir. Böylece öğrencinin problemi yalnızca kendi velisi ile paylaşılır.

 

PROFEN AKADEMİ’NİN EĞİTİM ÇÖZÜMLERİ

 1. 4 AŞAMALI CHECK-UP SINAVLARI

PROFEN AKADEMİ’ye gelen her öğrenci 4 aşamalı bir seviye belirleme ve analiz sınavından geçiyor. Bu sınavların ortak analizi sonucunda öğrencinin sınıf düzeyine göre hangi dersin hangi konularında, hangi kazanımlarda eksik olduğu ayrıntılı biçimde belirleniyor. Böylece öğrenciler arasındaki seviye farkı ortadan kaldırılıyor. Öğrencimizin özgüven kazanması sağlanıyor. Başarının tadını alan öğrenci böylelikle daha çok başarı için daha çok çalışıyor.

 1. DİKKAT VE ALGI TESTLERİ

Akademik başarısı tespit edilen öğrencilere dikkat ve algı testleri uygulanıyor. Bu bağlamda öğrencinin durumuna göre D2 dikkat testi, biyometrik testler, bireyi tanıma testleri, görsel bellek ve algı testleri uzman psikolojik danışmanlar tarafından ve pedagoglar tarafından yapılıyor.

 1. KİŞİYE ÖZEL DİKKAT VE ODAKLANMA EĞİTİMLERİ

Bu testlerin sonuçlarına göre öğrencinin durumu ayrıntılı bir şekilde öğrenci ve veli ile analiz ediliyor. Bu aşamadan sonra PROFEN AKADEMİ’de eğitim süreçleri başlıyor.

Ara sınıflarda dikkat dağınıklığı ve benzer öğrenme sorunları ile doğrudan mücadele etmek amacıyla işitsel algı terapileri, duyu bütünleme eğitimleri, Attentioner dikkat eğitimleri gibi birçok eğitim öğrencinin bireysel gelişimine göre uygulanıyor.

PROFEN AKADEMİ ODAKLANMA VE DİKKAT SORUNLARIYLA MÜCADELE ETMEYİ İLKE EDİNMİŞTİR.

 1. EĞİTİM VE MOTİVASYON: HAREKETE GEÇ!

PROFEN AKADEMİ’de belli zamanlarda öğrencilere kişisel gelişim, mesleki kazanım ve motivasyon seminerleri düzenlenerek onların vizyon sahibi, hedefli, kararlı, planlı bireyler olmaları amaçlanır.

Öğrencilere ihtiyaç duyduklarında alan belirleme mentörlüğü, tercih danışmanlığı ve bireysel koçluk hizmetleri de sunulmaktadır.

 1. DERS VE ETÜTLER

PROFEN AKADEMİ’DE öğrencilerin düzeylerin uygun dersler sunulur. Ders saatleri tamamen müfredat programlarına göre belirlenir. Her öğrenci için kazanım odaklı etüt sistemi mevcuttur.

  

EĞİTİM ÖZVERİ, ANALİZ VE TİTİZLİKLE BAŞARIYA ULAŞIR.

K12Net

SİZİ ARAYALIM

  x
  .